መግለጫ መግለጫ

ዳግም ተሃድሷችን ለህዝብ የገባውን በጥልቀት የመታደስና ዴሞክራሲያችንን የማስፋት ቃል ሳነሸራርፍ እንተገብራለን።

የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኢህአዴግ) ለመላው የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ እያለ መልካም ምኞቱን ይገልፃል፡፡ አዲሱ ዓመት የሀገራችንን ህዳሴ እውን ለማድረግ ያዘጋጀነውና በናንተው ሰፊ ተሳትፎ የዳበረው ሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዳችን ሁለተኛው ዓመትና ኢህአዴግ የባለፉት 15 የስኬትና የትግል ዓመታትን በዝርዝርና በጥልቀት በመገምገም ራሱን ዳግም በማደስ የሀገራችን ልማት፣ ሰላምና ዴሞክራሲን በማስቀጠልና በማስፋት እንዲሁም መልካም አስተዳደር በማስፈን የሀገራችን ህዝቦች እርካታ በተሻለ ሁኔታ ለማረጋገጥ የገባውን ቃል ወደ ተግባር የሚቀይርበት ዓመት ነው፡፡

ባሳለፍናቸው ሁለት አስርት ዓመታት ከመላው ህዝባችን ጋር ሆነን የቀየስናቸው ሀገር በቀል ፖሊሲዎቻችን በሰፊ የህዝቦች ተሳትፎ በመተግበራችን አማካይነት ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ኢኮኖሚያዊ ዕድገት በማረጋገጥ ሀገራችን ለዘመናት ትታወቅበት የነበረው የድህነትና የኋላቀርነት ታሪክ ቀስ በቀስ እየተቀየረ መጥቶ በአሁኑ ስዓት በዓለም ደረጃ ፈጣን ዕድገት ከሚያስመዘግቡ ጥቂት ሀገራት ተርታ ማሰለፍ ችለናል፡፡ በዴሞክራሲ ረገድም ብዙህነታችን ውበታችንና የጥንካሬአችን ምንጭ መሆኑን የተቀበለ ሕገ-መንግስት ባለቤት በመሆናችን የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች፣ የሃይማኖቶችና የእምነቶች እንዲሁም የፆታ እኩልነት ሕገ-መንግስታዊ ዋስትና በማግኘታቸው በመተማመን፣ በመቻቻልና በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ ዴሞክራሲያዊ አንድነታችን ከመቼውም ጊዜ በላይ በመጠናከር ላይ ይገኛል፡፡ ሰላምን በተመለከተም እንዲሁ ሀገራችን ወትሮም ቢሆን ሁከትና ብጥብጥ በማይለየው የአፍሪካ ቀንድ የምትገኝ ብትሆንም በተከተልነው ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትና ባረጋገጥነው ፈጣን፣ ተከታታይና ፍትሐዊ ዕድገት አማካይነት የራሳችንን አስተማማኝ ሰላም ከማረጋገጥ  በተጨማሪ ለአፍሪካዊያን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን አጋር መሆን ችለናል፡፡ በዚህም ሀገራችን በዓለም አቀፍ ደረጃ አስተማማኝ የሰላም አጋር ተደርጋ የምትወሰድበት ሁኔታ መፍጠር ተችሏል፡፡ በእነዚያ ዓመታት ያስመዘገብናቸው ሁሉን አቀፍ ስኬቶች በእናንተው ያልተገደበ ተሳትፎና ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴ የተገኙ ድሎች ናቸውና ኢህአዴግ እንኳን ደስ አላችሁ ይላል፡፡
በቀጣይም በአንድ በኩል እስካሁን ያረጋገጥናቸው ስኬቶች በሰፊ ህዝባዊ ተሳትፎ ይበልጥ ተጠናክሮ የሚቀጥልበት በሌላ በኩል ህዝባችንን እያማረሩ ያሉ የመልካም አስተዳደር ጉድለቶች ትርጉም ባለው ደረጃ ለውጥ ማምጣት በሚያስችል መልኩ በማረም የህዝባችንን እርካታ ለማረጋገጥ በከፍተኛ የኃላፊነት መንፈስና ዲስፕሊን በመፈፀም የተጀመረው የህዳሴ ጉዞአችንን እውን ለማድረግ እንደሚረባረብ ኢህአዴግ ሊያረጋግጥላችሁ ይወዳል፡፡ሁሉም የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦችም ኢህአዴግ መልካም አስተዳደርን ለማስፈን በሚያደርገው ዘርፈብዙ እንቅስቃሴ የተለመደው ተሳትፎአችሁን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉና ኢህአዴግ የጀመረውን የተሃድሶ እንቅስቃሴ ይበልጥ እንድታጎለብቱ ጥሪውን ሲያቀርብላችሁ ከአደራ ጭምር ነው፡፡

ከላይ የጠቀስናቸውና በአንክሮ ተመልክተን ከሀገራችን ህዝቦች ጋር በመሆን ልንፈታቸው የተዘጋጀንባቸው ጉዳዩች እንደተጠበቁ ሆነው በአሁኑ ወቅት በአንዳንድ የሀገራችን አካባቢዎች እየተስተዋሉ ያሉ የሁከትና የብጥብጥ አዝማሚያዎች በተመለከተም የሀገራችን ዕድገትና ብልፅግና እየተጠናከረ በሄደ ቁጥር ህልውናቸው እንደሚያከትም የተገነዘቡ አንዳንድ የውስጥና የውጭ ኃይሎች  የሞት የሽረት ዕድላቸውን ለመሞከር የሚያደርጉት የጣረ-ሞት ትንቅንቅ እንጂ የማንንም ብሔር አሊያም ህዝብ ጥያቄና ፍላጎት እንደማይወክሉ ኢህአዴግ በውል ይገነዘባል፡፡ በመሆኑም ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግና ሐሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት ሕገ-መንግስታዊ ዋስትና ባገኙባት በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ኑሮን በሚያውክ መልኩ ሁከትና ብጥብጥ ማስነሳት ሳያስፈልግ ማንኛውንም ጥያቄ ሰላማዊና ሕጋዊ በሆነ መንገድ ብቻ በማቅረብና ከዚህ ውጭ ለሚደረጉ ማናቸውም እንቅስቃሴዎችን በፅናት በመታገል የሀገራችንን ህዳሴ ለማረጋገጥ እጅ ለእጅ ተያይዘን እንድረባረብ ኢህአዴግ ጥሪውን ያቀርባል፡፡
ኢህአዴግ የህዝብ ሉአላዊነትን ጠንቅቆ የሚረዳ ለዚህም የታገለና እየታገለ ያለ ህዝባዊ ድርጅት በመሆኑ ለህዝብ ጥቄዎች ሁነኛ ምላሽ መስጠት የሚያስችለውን ጥልቅ ተሃድሶ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ በመሆኑ ለመልካም አስተዳደር ጥያቄዎቻችሁ ተገቢ የሆነ ምላሽ በመስጠት እርካታችሁን ለማረጋገጥ በከፍተኛ የኃላፊነት መንፈስና ቁርጠኝነት እንደሚሰራ ሲገልፅላችሁም በአዲሱ ዓመት ቃሉን በማደስ ነው፡፡

መላው አመራሮቻችን፣ አባሎቻችንና ደጋፊዎቻችንም አዲሱ ዓመት የሰላም፣ የስኬትና የብልፅግና ዓመት እንዲሆንላችሁ ኢህአዴግ ከልብ እየተመኘ የተጀመረውን የተሃድሶ እንቅስቃሴ እንደ ከዚህቀደሙ ሁሉ በማጠናከር ህዝባችን የሰጠንን አደራ በከፍተኛ ቁርጠኝነትና የኃላፊነት መንፈስ በመወጣት የህዝቡን እርካታ ለማረጋገጥ የግንባር ቀደምትነት ሚናችሁን በአግባቡ እንድትወጡ ድርጅታችሁ ጥሪ ሲያደርግላችሁ በከፍተኛ መተማመን ነው፡፡

መልካም አዲስ ዓመት!!


መግለጫ መግለጫ