መጣጥፎች መጣጥፎች

Back

ሀገር ወዳድነት ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባባት በመያዝ ይገለፃል

                                                                                                                                                                                                                                                                 በሚራክል እውነቱ

ሁላችንም እንደምናውቀው በኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት መግቢያ ላይ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በራሳቸው ፈቃድ ላይ ተመስርተው ጠንካራ የጋራ ኢኮኖሚና አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ ለመገንባት ቃል ኪዳን ስለመግባታቸው ሰፍሯል፡፡ ይህ ደግሞ በአንድ አገር ለሚመዘገበው ሁለንተናዊ ልማትና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ የሕዝቡ የላቀ ተሳትፎ የማይተካ ሚና እንዳለው የሚያመላክት ነው፡፡

ሕዝብ ሳያምንበትና ሳይቀበለው የሚጀመሩ ማናቸውም ልማቶች እንዲሁም የሰላምና የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ከዳር እንደማይደርሱ ግልፅ ነው፡፡ በኢህአዴግ መሪነት አሁን በሀገራችን እየታየ ያለው ለውጥና ለውጡን ተከትሎ የተፈጠሩ መነቃቃቶችም ኢህአዴግ በ11ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ ካስቀመጠው አቅጣጫ የመነጩ ናቸው፡፡ ይህ ድርጅታዊ ውሳኔ ኢህአዴግ ሀገር በመራባቸው ዓመታት ያስመዘገባቸውን ስኬቶችንና የተፈጠሩ ክፍተቶችንም በሚገባ በመገምገም በቀጣይ እንደ ሀገር በጋራ ጉዳዮች ላይ ብሔራዊ መግባባትን በማስፈን ወደ ህዝብ ተጠግቶ ለመስራት የሚያስችለውን ሁኔታ የፈጠረለት ነው፡፡  

ብሔራዊ መግባባት ማለት ሁሉንም ጨፍልቆ አንድ ማድረግና በአንድ ሃሳብ እንዲስማማ ማድረግ ሳይሆን መሠረታዊ በሆኑ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ የጋራ አተያይ መያዝን የሚመለከት መሆኑን በአግባቡ መረዳት ይጠይቃል፡፡ እንደሚታወቀው ብሔራዊ መግባባት በአገሪቱ የሚፈለገውን የፖለቲካ፣ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማቶች ለማፋጠን አስፈላጊ ነው፡፡ ለዚህም ነው ኢህአዴግ ቅድሚያ የሚሰጠው አጀንዳው መሆኑንን በተደጋጋሚ የሚገልፀው፡፡

በአንድ አገር ሕዝብ ውስጥ የተለያዩ አቋሞች ሊንፀባረቁ፣ አመለካከቶችና ፍላጎቶች ሊታዩ ይችላሉ፡፡ ማንኛውም ህዝብ አገራዊ በሆኑ የጋራ ጉዳዮች ላይ ልዩነት ሳይኖረው በጋራ መረባረብ መቻሉ ጥቅሙ አገራዊ ብቻ ሳይሆን ግለሰባዊም ጭምር ነው፡፡ በመሰረታዊ ጉዳዮቻችን ላይ ደግሞ ተመሳሳይ አቋም ለመገንባት የሚቻለው ብሔራዊ መግባባት ሲኖር ብቻ ነው፡፡

በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ሁሉም ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በእኩልነት ላይ፣ በአገራዊ ደህንነትና ሰላም እንዲሁም በመከባበርና በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ሊኖር እንደሚገባ የጋራ አቋምና አረዳድ ሊኖራቸው ይገባል የሚል እምነት አለኝ፡፡ ሀገሬን እወዳለሁ የሚል ዜጋ ሁሉ በመሠረታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባባትና መተማመን መያዝ ይኖርበታል፡፡ ይህ ደግሞ የሀገሪቱን የአስተዳደር ሥርዓት በተሻለ መንገድ ለማስቀጠል፣ አስተዳደራዊ መዋቅሩን የተመቸ ለማድረግና በጥቅሉ መልካም አስተዳደርን በማስፈን ልማትን ለማፋጠን ያግዛል፡፡

ብሔራዊ መግባባት በመወያየትና በመነጋገር ማምጣት ይቻላል፡፡ ለዚህ ደግሞ ሁሉም ያለውን አቅም ማስተባበር ይገባዋል፡፡ አሁን በአገራችን የተፈጠረው የለውጥ ሂደት ደግሞ ለዚህ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል፡፡ ኢህአዴግ ወደ አዲስ የለውጥ ምዕራፍ ከተሸጋገረ በኋላ በሀገር ውስጥ የሚኖሩትን ጨምሮ ኑሯቸውንና የትግል ስልታቸውን በውጭ ሀገራት ያደረጉ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችን፣ የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾችንና ሌሎችንም አካላት ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ በማድረግ ሁላችንም ለሀገራችን እናስፈልጋታለን የሚል መንፈስ በሁሉም ዘንድ እንዲሰርጽ ማድረግ ችሏል፡፡ ይህን መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ሁሉንም ጉዳዮች ከአገራችን ጥቅም አንፃር በመመዘንና በመግባባት ችግሮቻችንን መፍታት የምንችልበት ሁኔታ ላይ ቅድሚያ መስጠት ከሁሉም ይጠበቃል፡፡