የመላ አርሶ አደሩን ተቀባይነት እያገኘ የመጣው የተፈጥሮ ሀብት ልማት ለዘላቂ እድገታችን ዋስትና ነው!!

"በፈድሉ ጀማል" በገጠር ልማት ፖሊሲና ስትራቴጂ በግልፅ እንደተቀመጠው የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራዎቻችንን ውጤታማ ማድረግ ዋነኛ የምርትና ምርታማነት ማሳደጊያ ስልታችን ነው፡፡ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ የሀገሪቷንና የዜጎችን ገቢ ለማሳደግ የተሰራው ስራ ውጤት እያስገኘ የመጣው ተሃድሶውን ተከትሎ ልክ በሌሎች...

የአሉባልታ ማዕበል ያልገታው የአንድነታችንና የህዳሴያችን ምልክት- ታላቁ የህዳሴ ግድብ!!

"በፈድ ጀማል" ኢትዮጵያ የምትከለተው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የጋራ ተጠቃሚነትና ተደጋግፎ ማደግን ማዕከል ያደረገ ነው፡፡ በተለይ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያላት ሁለንተናዊ ግንኙነት በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተና በአከባቢው የሚኖሩ ህዝቦች የጋራ ተጠቃሚነትን ያረጋገጠ እንዲሆን እየሰራች ትገኛለች፡፡ የአባይ...

እርምጃችሁ ግስጋሴያችንን አይገታም!!

"በዘመኑ ፈረደ" ሰሞኑን ኦሮሚያ ላይ የተከሰተው ሁከትና ሁከቱን ተከትሎ የጠፋው የሰው ህይወትና የወደመው የህዝብ ንብረት ሰላም ወዳዱን ህዝብ ያሳዘነ ሆኖ አልፏል፡፡ ምንም እንኳን በግልባጩ የጥፋት ሀይሎችን ጮቤ ቢያስረግጥም፡፡ ሁል ጊዜም ቢሆን የጥፋት ሀይሎች ዓላማ ይኸው ነው፡፡ ‹‹ባልበላውም ልፈልሰው››፡፡

በፀረ ሰላም ኃይሎች ግርግር የሚባክን ጊዜ አይኖርም

"ከአሜሳይ ከነዓን" አገራችን ከአምባገነናዊ ስርአት ተላቃ የዴሞክራሲ ስርዓትን መገንባት ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶ የአገሪቱ ህግ በሚፈቅደው ልክ የተለያየ የፖለቲካ አቋም ያላቸው አካላት በፖለቲካ ምህዳሩ ገብተው የሚሳተፉበት እድል መመቻቸት ችሏል፡፡ የአገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብቶቻቸው ሳይሸራረፍ የሚከበርበት ህገ መንግስታዊ ዋስትና በትግላቸው ካረጋገጡ በኋላ ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ሰላማዊ፣ ልማታዊና እያበበ የመጣ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት በአገሪቱ መስፈን ችሏል፡፡

የፀረ ልማት ኃይሎች ሴራ በህዝባዊነት ሲከሸፍ!

“ከዘመኑ ፈረደ” ከ24 ዓመታት በፊት ሀገራችን የነበረችበት ሁኔታ ብዙ ተብሎለታል፡፡ በፊውዳሉም ሆነ በደርግ ዘመነ መንግስት ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ መብታቸውን ተገፈው፣ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትን አጥተው፣ ስር በሰደዱ ማህበራዊ ቀውሶች ውስጥ ተዘፍቀው ኖረዋል፡፡ ይህንን ሁኔታ ለመቀየርም ህዝቦች በርካታ መስዋዕትነት ያስከፈሉ አያሌ ትግሎችን አካሂደዋል፡፡