የአዲስ ራዕይ መጽሔት ርዕስ ማውጫ የአዲስ ራዕይ መጽሔት ርዕስ ማውጫ

ፖለቲካ
ኢኮኖሚ
  •  ግብርናመር የልማት ስትራተጅያችን ስኬታማነት በተግባር ሲመሰከር፣ቅፅ1፣ቁጥር01፣መጋቢትሚያዚያ፣1998፣ ከገፅ፡-4-16
  •  የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ልማትና የልማት ስትራቴጂያችን ቅፅ1፣ ቁጥር02፣ግንቦት-ሰኔ፣ 1998፣ ከገፅ፡- 7-17
  •  የኮንስትራክሽን ዘርፍና የልማት ትግላችን ታላቅ የእድገት ውጤትና ምንጭ የሆነ ዘርፍ ቅፅ1፣ ቁጥር 03፣ ሃምሌ-ነሃሴ፣1998፣ ከገፅ፡- 7-17
  • የግብርና ቴክኖሎጂ ሽግግርና የልማት ስትራተጂያችን ቅፅ1፣ ቁጥር04፣ ህዳር-ታህሳስ፣1999፣  ከገፅ፡-7-23
  • የገጠሩን የልማት ድል በከተሞች ለመድገም (ክፍል አንድ)ቅፅ1፣ቁጥር05፣ ጥር-የካቲት፣1999፣ ከገፅ፡- 7-18
ማህበራዊ
አለምአቀፍ
ከኢህአዴግ አምባ
ከዚህም ከዚያም
መፅሓፍት ዳሰሳ
ልዩ ዕትም