መጣጥፎች መጣጥፎች

አክራሪነት ህገ-መንግስታችንን በመናድ ብዝሃነታችንን የሚደፍቅ የእኩልነታችን ጠንቅ ነው

አክራሪነት ህገ-መንግስታችንን በመናድ ብዝሃነታችንን የሚደፍቅ የእኩልነታችን ጠንቅ ነው የረድኤት ልጅ ሃኒ ኢትዮጵያ የየራሳቸው ባህል እና ወግ፣ ታሪክ፣ እምነትና ሃይማኖት፣ ቋንቋና ወዘተ ያላቸው በርካታ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በመካባበር እና በመቻቻል የሚኖሩባት የብዙህነት ሀገር...

የሀገራችን የፕሬስ ነፃነት ሁኔታ ሲቃኝ

የሀገራችን የፕሬስ ነፃነት ሁኔታ ሲቃኝ "ከልጅ አኪናሆም" በኢትዮዽያ የመገናኛ ብዙሀን አጀማመር ከህትመት ሚዲያው ጋር የሚገናኝ እንደሆነ በርካታ ፀሀፍት ይስማማሉ። ከቀዳሚዎቹ የህትመት ውጤቶች መካከል በአፄ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ታትሞ ይሰራጭ የነበረው "አዕምሮ"ጋዜጣ ይጠቀሳል። ሌሎች ደግሞ...

“መለስ! ሀገራችን ለዓለም ያበረከተችው የህዳሴ መሪ”

"መለስ! ሀገራችን ለዓለም ያበረከተችው የህዳሴ መሪ" በልጅ አኪናሆም በአለማችን ውስጥ ከ194 በላይ ሀገራት እውቅና አግኝተው ህዝባቸውን እያስተዳደሩ ይኖራሉ። እነዚህን ሀገራት ለማስተዳደር እድሉን ያገኙ አንዳንድ መሪዎች ለህዝባቸው ጠብ የሚል ነገር ሳይተዉ ለራሳቸው እንደባዘኑ፤ ሀገራቸውን...