መጣጥፎች መጣጥፎች

ውስብስብና አስቸጋሪ የትግል ፈተና ያልበገረው ረጅሙ የኦህዴድ የድል ጉዞ!!

"በገነት ደረጀ" በኢትዮጵያ 1980ዎቹ መጀመሪያ ህዝቡ ከበዝባዡ የፊውዳል ስርዓት ለመላቀቅ ያደረገውን ትግልና ድል ነጥቆ ወደ ስልጣን ለወጣው ደርግ ፈታኝ ዘመን ነበር፡፡ ወቅቱ በደርግና የህዝቡን ነጻነት ለማስመለስ ከሚታገሉ ድርጅቶች መካከል ከፍተኛ ትንቅንቅ የነበረበት ወቅት ነበር፡፡ በህወሓትና በኢህዴን...

የህዳሴው አብሳሪ-የታሪክ አሻራችን ቋሚ ሃውልት

"የማነ ገብረስላሴ" መጋቢት 24 ቀን 2003 ዓም በቤንሻንጉል ክልል የምትገኝ ጉባ የተባለች ስፍራ አንድ ድንቅ ታሪክ ታስተናግድ ዘንድ ታጨች፡፡ እንደ ቀደምት የታሪክ ስፍራዎች  ስሟ በታሪክ መዝገብ እንዲሰፍር፣ እንደ አክሱም፣ ላሊበላ፣ ሃረር፣ ጣና.. ወዘተ የቱሪስት መዳረሻ እንድትሆን የሚያስችላት...

የዓድዋ ድል ጽናት በጸረ- ድህነት ትግሉ ላይ መድገም ይገባል!

"በአሜሳይ ከነዓን" የካቲት ወር የአፍሪካውያን የድል ወር ተደርጎ ይወሰዳል፡፡ ነጮች አፍሪካን ለመቀራመት፣ የአፍሪካውያንን ሃብትና ጉልበት ለመመዝበር የማይፈነቅሉት ጉድጓድ አልነበረም በዚያን ዘመን፡፡ አፍሪካውያን በግፍ የሚረገጡበት፣ እንደ ሸቀጥ የሚሸጡበትና በባርነት የሚገዙበት፤ ለአፍሪካውያን የጨለማና ክፉ...

ትምክህትና ጠባብነት ታዳጊ ዴሞክራሲያችንን የሚፈታተኑ አስተሳሰቦች

በአገራችን ነባራዊ ሁኔታ ጠባብነትና ትምክህት በአስተሳሰብ ደረጃ ሰዎችን በብሄራዊ ምንጫቸው ብቻ ወዳጅና ጠላት ብሎ የሚፈርጅ አስተሳሰብ ነው፡፡ ትምክህተኝነት የአንድ ብሔርን የበላይነት ኢትዮጵያዊነት እየተራከሰ ነው በሚል ሰበብ ለማስጠበቅ የሚያቀነቅን የጥገኛ ኃይል አስተሳሰብ ነው፡፡ ትምክህተኝነት ያረጀ ያፈጀ መፈክር ያነገበ ፀረ ዴሞክራሲያዊ ኢትዮጵያዊነት ነው፡፡ ጠባብነት ደግሞ ኢትዮጵያን የመነጣጠል አጀንዳ ይዞ የሚነሳና ለህዝብ ተቆርቋሪ ነኝ በሚል ሰበብ በጭቁን ህዝብ ላይ ፀረ ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ በመንገስ ህዝብን የመበዝበዝ አስተሳሰብ ነው፡፡ የጠባብና ትምክህት ኃይሎች ፍፁም የማይጣጣሙና ሁለት ጫፍ የረገጡ አስተሳሰቦችን ተሸካሚ ናቸው፡፡ ይህ መሰረታዊ ሃቅ እንደተጠበቀ ሆኖ ሁለቱም ኃይሎች ከጥገኝነት ምንጭ በመቃዳታቸው መሰረታዊ ይዘታቸው አንድና ያው ነው፡፡

መልካም አስተዳደር የሚረጋገጠው በመንግስትና በህዝብ የጋራ ጥረት ብቻ ነው

“ከአሜሳይ ከነዓን” መንግስት ከሚያደርገው ጥረት በተጨማሪ መልካም አስተዳደር ሊረጋገጥ የሚችለው እናንተም የተሟላ የህዝብ ተሳትፎ ሲኖር ብቻ ነው፡፡ ህዝብ የመንግስት እቅዶችን ከማወቅ ባሻገር በተግባር ሂደት ውስጥም ሙሉ ተሳታፊ መሆን ሲችል መልካም አስተዳደርን በተሟላ መልኩ ለመተግበር ሰፊ እድል ይሰጣል፡፡ መንግስት ብቻውን የቱንም ያህል ቢሮጥ መልካም አስተዳደርን ማረጋገጥ አይችልም፡፡ ልማት ሊስፋፋ ከሆነና የህዝባችንም የልማት ጥያቄው በተሟላ መልኩ ሊመለስ ከሆነ የህዝብ ተሳትፎ ሙሉ መሆን ይገባዋል፡፡ በአገልግሎት አሰጣጥና መሰል የመንግስት አሰራሮች ላይ የሚታዩ የግልፀኝነት ችግሮችን መቅረፍም የሚቻለው ህዝባችን የተሟላ ተሳትፎ ሲያደርግ ብቻ ነው፡፡