መጣጥፎች መጣጥፎች

ትምክህትና ጠባብነት ታዳጊ ዴሞክራሲያችንን የሚፈታተኑ አስተሳሰቦች

በአገራችን ነባራዊ ሁኔታ ጠባብነትና ትምክህት በአስተሳሰብ ደረጃ ሰዎችን በብሄራዊ ምንጫቸው ብቻ ወዳጅና ጠላት ብሎ የሚፈርጅ አስተሳሰብ ነው፡፡ ትምክህተኝነት የአንድ ብሔርን የበላይነት ኢትዮጵያዊነት እየተራከሰ ነው በሚል ሰበብ ለማስጠበቅ የሚያቀነቅን የጥገኛ ኃይል አስተሳሰብ ነው፡፡ ትምክህተኝነት ያረጀ ያፈጀ መፈክር ያነገበ ፀረ ዴሞክራሲያዊ ኢትዮጵያዊነት ነው፡፡ ጠባብነት ደግሞ ኢትዮጵያን የመነጣጠል አጀንዳ ይዞ የሚነሳና ለህዝብ ተቆርቋሪ ነኝ በሚል ሰበብ በጭቁን ህዝብ ላይ ፀረ ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ በመንገስ ህዝብን የመበዝበዝ አስተሳሰብ ነው፡፡ የጠባብና ትምክህት ኃይሎች ፍፁም የማይጣጣሙና ሁለት ጫፍ የረገጡ አስተሳሰቦችን ተሸካሚ ናቸው፡፡ ይህ መሰረታዊ ሃቅ እንደተጠበቀ ሆኖ ሁለቱም ኃይሎች ከጥገኝነት ምንጭ በመቃዳታቸው መሰረታዊ ይዘታቸው አንድና ያው ነው፡፡

መልካም አስተዳደር የሚረጋገጠው በመንግስትና በህዝብ የጋራ ጥረት ብቻ ነው

“ከአሜሳይ ከነዓን” መንግስት ከሚያደርገው ጥረት በተጨማሪ መልካም አስተዳደር ሊረጋገጥ የሚችለው እናንተም የተሟላ የህዝብ ተሳትፎ ሲኖር ብቻ ነው፡፡ ህዝብ የመንግስት እቅዶችን ከማወቅ ባሻገር በተግባር ሂደት ውስጥም ሙሉ ተሳታፊ መሆን ሲችል መልካም አስተዳደርን በተሟላ መልኩ ለመተግበር ሰፊ እድል ይሰጣል፡፡ መንግስት ብቻውን የቱንም ያህል ቢሮጥ መልካም አስተዳደርን ማረጋገጥ አይችልም፡፡ ልማት ሊስፋፋ ከሆነና የህዝባችንም የልማት ጥያቄው በተሟላ መልኩ ሊመለስ ከሆነ የህዝብ ተሳትፎ ሙሉ መሆን ይገባዋል፡፡ በአገልግሎት አሰጣጥና መሰል የመንግስት አሰራሮች ላይ የሚታዩ የግልፀኝነት ችግሮችን መቅረፍም የሚቻለው ህዝባችን የተሟላ ተሳትፎ ሲያደርግ ብቻ ነው፡፡

አዲሲቷ ኢትዮጵያ- የብሄሮች፤ ብሄረሰቦችና ህዝቦች መብቶች የተከበሩባት

"በአሜሳይ ከነዓን" ስለ ትላንቷ ኢትዮጵያ ስናነሳ ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት ስለነበረችው ኢትዮጵያ ነው የምናነሳው፡፡ የትላንቷ ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ መስክ ያለማቋረጥ በማሸቆልቆል ላይ የነበረች፤ የዜጎች ዴሞክራሲያዊና ሰብዓዊ መብቶች የሚረገጡባት ሃገር ነበረች፡፡ አብዛኛው የአገራችን ህዝብ በገጠር የሚኖር...

የፌዴራላዊ ስርዓታችን የመለወጣችን ምስጢር

"በአሜሳይ ከነዓን" አገራችን ኢትዮጵያ ከ80 በላይ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች መናኽሪያ፣ የኃይማኖት ብዝሃነት ያለባት፣ የየራሳቸው ቋንቋ፣ ባህል፣ ስነልቦናና መልክዓ ምድራዊ አሰፋፈር ያላቸው ብሄሮች፤ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ባለቤት የሆነች አገር ናት። በአገራችን ታሪክ ያለፉት መንግስታት ብዝሃነትን...

ትምክህትና ጠባብነት የፀረ-ድህነት ትግላችን እንቅፋቶች

"ከአሜሳይ ከነዓን" ከዛሬ 24 ዓመት በፊት ከሁኔታዎች በመነሳት በአገራችን ያሟረቱ ብዙዎች ነበሩ፡፡ ኢትዮጵያ እንደ ዩጎዝላቪያ ትሆናለች ያሉም ቀላል አልነበሩም፡፡ አንዳንዶቹ የትምክህት ኃይሎች በኢትዮጵያ ህዝቦች መራራ ትግል ላይመለስ የተቀበረውን ስርዓት ለመመለስ የዳከሩበት፤ የጠባብነት አስተሳሰብ ተሸካሚ...