መጣጥፎች መጣጥፎች

መልካም እሴቶቻችን ለህብረ ብሔራዊ አንድነታችን

የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የሚያስተሳስሯቸው በርካታ መልካም እሴቶች አሏቸው፡፡ ከእነዚህም መካከል ሐቀኝነት፣ መረዳዳት፣ መከባበር፣ ተዋዶና ተፋቅሮ በአብሮነት መኖር መፈቃቀድ እና የመሳሰሉት እሴቶች ይገኙበታል ፡፡

የህዝቦች የአንድነት ቃል ኪዳን- የሁሉም ስኬቶች የጀርባ አጥንት

ህዳር 29 ቀን 1987 ዓም በኢትዮጵያ ታሪክ ጎላ ያለ ስፍራ የሚሰጣት ቀን ነች፡፡ ይቺ ቀን የዘመናት የኢትዮጵያ ብሄሮች/ብሄረ ሰቦችና ህዝቦች የትግል ፍሬ የሆነውን የሀገራችን ህገ መንግስት በህዝቦች የነቃ ተሳትፎ የጸደቀባት ቀን ነች፡፡

ያልተንበረከኩት

ስንቶች ተኮላሽተዉ ከአረንቋዉ ዘቀጡ፤ ስንቶች ተሸንፈዉ ከጎዳና ወጡ፤ ጥቂቶች ቆራጦች ያልተንበረከክነዉ፤ ነገ እልፍ እንሆናለን ታሪክ ምስክር ነዉ፡፡

የሕዳሴ ጉዟችንን የሚገታ እንቅፋት ከስሩ ይነቀል!

አገራችን በተለያዩ ጊዜያት የከፉ እልቂቶችን ያስከተሉ የተለያ ግጭቶችን ጦርነቶችን አስተናግዳለች፡፡ ወንበራቸውን ክብራቸውንና ከበርቴነታቸውን ለመጠበቅ ህዝብን ዋጋ ባስከፈሉ ገዢ መደቦች የአገራችን ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች በአገራቸው ሁለንተናዊ ሃብት መጠቀም ሲገባቸው ኢ-ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ከሀብታቸው፤ ከመብታቸውና ከተጠቃሚነታቸው እንዲነቀሉ በመደረጋቸው በድህነት ተቆራምደው ለዘመናት የበይ ተመልካች ሆነው እንዲቆዩ ሆነዋል፡፡

የዘርፈ ብዙ ድሎች ባለቤት- ደኢህዴን

ሁሉም የሀገራችን ህዝቦች በበርካታ የጭቆና ታሪክ አልፈዋል፡፡ የደቡብ ኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረ ሰቦችና ህዝቦችም በአፄዎቹም ሆነ በአምባገነኑ የደርግ ስርዓት የደቡብ ክልል ብሄሮች፣ ብሄረ ሰቦችና ህዝቦች ረጅም ጊዜ የቀጠለ አስከፊ ብሄራዊና መደባዊ ጭቆናና አድሎ ሲደርስባቸው ቆይቷል፡፡ ስርዓቶቹ ጸረ- ብዙኃነት መሆናቸው ደግሞ የተለያዩ ማንነቶች፣ ቋንቋዎች፣ እምነቶችና እሴቶች ባለ ቤት ለሆኑ የደቡብ ክልል ህዝቦች ብሄራዊና መደባዊ ጭቆናዉ የከፋ እንዲሆን አድርጎት ቆይቶዋል፡፡